Tussen ons.
Disclaimer.

Disclaimer van MWDISIGN

Deze disclaimer beschrijft de voorwaarden waaronder u gebruik maakt van de diensten, website en inhoud van MWDISIGN (hierna "wij", "ons", "onze" of "het bedrijf"). Door gebruik te maken van onze diensten, website en inhoud, stemt u in met deze disclaimer. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze diensten, website en inhoud.

  1. Algemene aard van de informatie: De informatie verstrekt door MWDISIGN is bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. We streven ernaar om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat, volledig en actueel is, maar we garanderen niet de juistheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie. De informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving.

  2. Geen aansprakelijkheid voor interpretatie of gebruik van informatie: De informatie verstrekt door MWDISIGN is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en reflecteert onze kennis en inzichten op het moment van publicatie. We streven ernaar om de verstrekte informatie zo accuraat, volledig en actueel mogelijk te houden. Echter, wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige interpretatie, toepassing of gebruik van de verstrekte informatie door onze gebruikers. Het gebruik van de verstrekte informatie is op eigen risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hoewel we ons best doen om nauwkeurige en actuele informatie te verstrekken, kunnen we niet garanderen dat de informatie volledig vrij is van fouten of onnauwkeurigheden. Het is mogelijk dat sommige informatie verouderd is of niet langer relevant is. Voor specifiek en professioneel advies dient u altijd een gekwalificeerde professional te raadplegen die op de hoogte is van uw specifieke situatie en omstandigheden. MWDISIGN kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige actie die wordt ondernomen op basis van de verstrekte informatie, noch voor enige gevolgen of schade die voortvloeien uit dergelijke acties. Hoewel we ons inspannen om onze diensten en website veilig en vrij van virussen te houden, kunnen we niet garanderen dat onze diensten, website of e-mails vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het is uw verantwoordelijkheid om passende beveiligingsmaatregelen te nemen en uw eigen antivirussoftware te gebruiken. Door gebruik te maken van onze diensten, website en inhoud, stemt u ermee in om MWDISIGN en haar vertegenwoordigers te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, kosten of schade die voortvloeien uit uw gebruik van de verstrekte informatie of uw interpretatie ervan.

  3. Aansprakelijkheid: MWDISIGN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten, website en inhoud. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade als gevolg van virussen, technische storingen, onderbrekingen, fouten of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

  4. Externe links: Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder ons beheer vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, privacypraktijken of nauwkeurigheid van externe websites. Het volgen van deze links is op eigen risico.

  5. Intellectuele eigendom: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze diensten, website en inhoud, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken en logo's, behoren toe aan MWDISIGN of de respectieve eigenaren. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MWDISIGN enig materiaal of inhoud te kopiëren, reproduceren, verspreiden of anderszins te gebruiken.

  6. Toepasselijk recht: Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving. Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbank.

  7. Wijzigingen in de disclaimer: We behouden ons het recht voor om deze disclaimer op elk moment te wijzigen of bij te werken. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze disclaimer te raadplegen voor eventuele wijzigingen. De gewijzigde disclaimer treedt in werking op het moment van publicatie.

  8. Contactgegevens: Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Laatst bijgewerkt: 04-07-23

Build by MWDISIGN © 2023 – Alle rechten voorbehouden