Alleen jij en ik.
Privacy Statement.

Privacyverklaring van MWDISIGN

Deze privacyverklaring beschrijft hoe MWDISIGN (hierna "wij", "ons", "onze" of "het bedrijf") persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, openbaart en beschermt van gebruikers ("u" of "uw") van onze website, applicaties en andere diensten (gezamenlijk "Diensten"). Wij erkennen het belang van privacy en zetten ons in om uw persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verzameling van persoonlijke informatie: Wij kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert voor een account, informatie indient via formulieren, reageert op enquêtes of communicatie met ons heeft. De verzamelde persoonlijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot: naam, e-mailadres, contactgegevens, demografische gegevens en betalingsinformatie. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die relevant en noodzakelijk is voor het verlenen van onze Diensten.

  2. Gebruik van persoonlijke informatie: Wij gebruiken uw persoonlijke informatie om u toegang te verlenen tot onze Diensten, om uw verzoeken te verwerken, om u te informeren over updates of wijzigingen in onze Diensten, om met u te communiceren, om klantenservice te bieden en om onze Diensten te verbeteren. We kunnen uw persoonlijke informatie ook gebruiken voor statistische analyses en om onze zakelijke activiteiten te beheren.

  3. Openbaarmaking van persoonlijke informatie: Wij zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben of wettelijk verplicht zijn om dit te doen. We kunnen echter persoonlijke informatie delen met onze vertrouwde dienstverleners die ons helpen bij het leveren van onze Diensten, zoals cloud hosting providers, betalingsverwerkers en marketingpartners. Deze derden zijn contractueel verplicht om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw persoonlijke informatie te waarborgen.

  4. Gegevensbeveiliging: Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen onbevoegde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We implementeren beveiligingsmaatregelen zoals firewalls, versleutelingstechnologieën en toegangscontrolesystemen om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw gegevens te waarborgen. Ondanks onze inspanningen kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen tegen alle bedreigingen.

  5. Bewaartermijn van persoonlijke informatie: We bewaren uw persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we uw persoonlijke informatie veilig vernietigen of anonimiseren.

  6. Uw rechten: U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, zoals het recht op toegang tot uw gegevens, het recht om uw gegevens te corrigeren, het recht om bezwaar te maken tegen verwerking op basis van legitieme belangen, het recht om uw toestemming in te trekken (indien van toepassing) en het recht om gegevens te laten verwijderen of beperken in bepaalde omstandigheden. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de hieronder vermelde contactgegevens.

  7. Wijzigingen in deze privacyverklaring: We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om wijzigingen in onze privacypraktijken weer te geven. We raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor de meest recente informatie. Eventuele wijzigingen in de privacyverklaring worden van kracht op het moment van publicatie.

  8. Contactgegevens: Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen.

Datum van inwerkingtreding: 04-07-23

Build by MWDISIGN © 2023 – Alle rechten voorbehouden